affarside_scaled_FULL.jpg

Affärsidé 

Vår ambition är att skapa väsentliga förbättringar utifrån din nuvarande situation. Vi erbjuder rådgivning inom placering, sparande, pensioner och depålösningar.

unikhet_scaled_FULL.jpg

Vår unikitet

Vi är bra på det vi gör och värderar det personliga handslaget mycket högt. Vi ser till både individen och helheten och finns tillhands när förutsättningarna förändras.

engagemang_1_scaled_FULL.jpg

Socialt engagemang

Vi vill bidra till ett hållbart samhälle och förstår vikten av att lyfta och stärka barn och unga. Vi är stolt sponsor av IK Sirius fotboll och deras nätverk gränslös fotboll.

Ägarskap

Företaget startade 2002 och ägarna är aktiva inom företaget.

Ledord

Kunskap, kvalité och personligt engagemang. 

Kontor

Uppsala och Stockholm

SFM-2843_scaled_LIGHTBOX.jpg
  

Vi lever upp till höga krav

Vi är en del av Garantum Wealth Management och är anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB samt bedriver försäkringsförmedling med tillstånd från Finansinspektionen. Vi är också medlem i SwedSec samt Insuresec. Det är tryggt för dig som kund då det ställer höga krav på kunskap och utbildning. Vi är även medlem i Svenska försäkringsförmedlares förening.

Våra rådgivare

Vi är finansiella rådgivare som alla brinner för att skapa väsentliga förbättringar som gör skillnad för dig som kund. Flertalet har arbetat hos oss i över 15 år och våra ägare är sedan starten 2002 verksamma inom företaget.

mårten vahlberg_scaled_FULL.jpg

Mårten Vahlberg

0739-17 07 80

marten.vahlberg
@svenskafinansmaklarna.se

Gunnar Jansson_scaled_FULL.jpg

Gunnar Jansson

0739-17 07 81
gunnar.jansson
@svenskafinansmaklarna.se
Joakim Lindbom_scaled_FULL.jpg

Joakim Lindbom

0739-17 07 83
joakim.lindbom
@svenskafinansmaklarna.se
Marcus Vahlberg_scaled_FULL.jpg

Marcus Vahlberg

0739-17 07 84
marcus.vahlberg
@svenskafinansmaklarna.se
Ove Janson Arman_scaled_FULL.jpg

Ove Janson Arman

0739-17 07 85
ovejanson.arman
@svenskafinansmaklarna.se
Mats Pettersson_scaled_FULL.jpg

Mats Pettersson

0739-17 07 86
mats.pettersson
@svenskafinansmaklarna.se

Ledning & styrelse

Gunnar Jansson

Ledamot/vd
Grundare och delägare i Svenska FinansMäklarna
Investeringsrådgivare, försäkringsdistributör, SwedSec- och Insuresec-licensierad         
Antal år i branschen: 27 år
Antal styrelseuppdrag: 4
Född 1970
 

Mårten Vahlberg

Ledamot
Grundare och delägare i Svenska FinansMäklarna
Investeringsrådgivare, försäkringsdistributör, SwedSec- och Insuresec-licensierad         
Antal år i branschen: 27 år
Antal styrelseuppdrag: 4
Född 1970

Patrick Bejerskog

Ledamot
Medgrundare och delägare i Garantum Invest AB
Antal år i branschen: 26 år
Antal styrelseuppdrag: 7
Född 1970

Thomas Bratt

Ledamot/Ordförande
Medgrundare och delägare i Garantum Invest AB
Antal år i branschen: 24 år
Antal styrelseuppdrag: 11

Född 1976

Tillstånd & tillsyn

Svenska FinansMäklarna är anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Som anknutet ombud får Svenska FinansMäklarna ta emot och vidarebefordra instruktioner eller order avseenden investeringstjänster eller finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kunder avseende finansiella instrument eller tjänster. 

Därtill är Svenska FinansMäklarna registrerat som försäkringsdistributör och har därmed tillstånd från Finansinspektionen att enligt lagen om försäkringsdistribution (2018:1219) förmedla livförsäkringar (samtliga klasser) samt olycksfalls- och sjukförsäkring.

Synpunkter eller klagomål

Varje dag strävar vi efter att du som kund ska känna dig nöjd med oss. Skulle du ändå inte vara nöjd gör du så här för att reklamera eller klaga på något.
 
Reklamation
Om du skulle känna dig missnöjd med något vill vi gärna att du framför dina synpunkter till oss. Ofta kan det handla om ett missförstånd eller att någon betydelsefull information saknas. Genom att ta kontakt med oss kan vi kanske lösa problemet gemensamt. Du bör kontakta oss snarast möjligt om något inte stämmer.
 
Klagomål – investeringsrådgivning
Om du efter detta ändå inte känner dig nöjd så ansvarar Garantum Fondkommission AB för ren förmögenhetsskada som vi som anknutet ombud genom vår verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar dig som kund inom ramen för investeringsrådgivning. Om du drabbas av en skada eller ekonomisk förlust, och vill göra anspråk på skadestånd, måste du underrätta Garantum Fondkommission AB om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada uppkommit.
Klagomålet ska framföras skriftligen till adressen nedan. Handläggningen underlättas om du bifogar din dokumentation av ärendet i form av kopia på anmälningssedel, avräkningsnota, depå-/värderingsrapporter, minnesanteckningar etc.
 
Klagomålsansvarig
Garantum Fondkommission AB
Box 7364
103 90 Stockholm
 
Klagomål – försäkringsförmedling
Om du är missnöjd och vill framföra ett klagomål rörande distribution och/eller rådgivning av försäkring ska det göras skriftligen till oss på Svenska FinansMäklarna. 

Klagomålsansvarig
Svenska FinansMäklarna
Kungsporten
Kungsängsvägen 31 A
753 23 Uppsala

Hållbarhet

Svenska FinansMäklarna och ansvarfulla investeringar

Försäkringsförmedlare/ Investeringsrådgivare (rådgivare) hos Svenska FinansMäklarna

Rådgivning är en central del i Svenska FinansMäklarnas verksamhet och vår målsättning är att våra rådgivare tar hänsyn till och informerar kunden om eventuella hållbarhetsrisker i försäkringsförmedling och investeringsrådgivningen och i förlängningen investeringsbesluten.

För att säkerställa att kundens preferenser kring hållbarhet beaktas på ett fullgott sätt vidtar Svenska FinansMäklarna följande åtgärder:

  • Utbildar våra rådgivare i miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsaspekter.
  • Säkerställer att våra rådgivare informerar kunden om vad hållbara investeringar är och vad hållbarhetsrisker innebär.
  • Säkerställer att våra rådgivare identifierar kundens eventuella hållbarhetspreferenser och tillhandahåller individanpassad rådgivning utifrån kundens önskemål.
dreams1_scaled_LIGHTBOX.jpg

Boka rådgivning och skapa förutsättningar för dina drömmar