Strukturerade produkter

Strukturerade produkter är ett samlingsnamn för bl.a. aktieindexobligationer, aktieobligationer, indexcertifikat och hävstångscertifikat. För att få en bra riskspridning i portföljen används dessa instrument av många. Via Svenska FinansMäklarna når du många av marknadens bästa leverantörer av strukturerade produkter.