Rådgivningsprocess

Kunskap och uppföljning är mycket viktiga parametrar för ett bra rådgivningsresultat. Vi på Svenska FinansMäklarna arbetar hårt för detta och har som mål att alltid överträffa kundens förväntningar. För att nå högsta möjliga kvalité på rådgivningen har Svenska FinansMäklarna utarbetat en framgångsrik rådgivningsprocess som beskrivs nedan:

• Inhämtning av information

En detaljerad behovsanalys görs där kundens nuvarande ekonomiska situation önskan samt behov diskuteras.

• Analys
Våra erfarna rådgivare går igenom behovsanalysen för att säkerställa att placeringarna och risknivån är i linje med vad kunden vill eller bör ha.

• Presentation av förslag
Förslag på förbättringar presenteras till kund

• Uppföljning

Kontinuerlig uppföljning via personliga möten görs enligt överenskommelse. Rådgivaren går igenom hur placeringarna har utvecklats samt uppdaterar behovsanalysen.