Inför ditt besök

När du kommer till oss har du avsatt tid på något som förhoppningsvis ska bli givande och framgångsrikt. Vi ger dig en professionell analys och utvärdering, där vår ambition är att kunna prestera förbättringar i din nuvarande ekonomiska situation.

Som kund kan du känna dig trygg med den rådgivningen du får av oss. Alla våra rådgivare är SwedSec-licensierade vilket innebär att vi har den kompetens som krävs för att ge finansiella råd.

För att ditt besök ska ge så mycket som möjligt vill vi att du gärna tar med dig en sammanställning av din ekonomiska situation, exempelvis:

• Deklaration
• Bokslut
• Depå sammanställning
• Konto sammanställning