Hedgeprodukter

Ordet hedge betyder, direkt översatt till svenska, skydd och detta beskriver vad de flesta hedgeprodukter står för.

Hedgeprodukter har som mål att skapa en positiv avkastning på det investerade kapitalet, oavsett om aktie- eller räntemarknaderna rör sig uppåt eller nedåt.

Ett annat viktigt mål är att begränsa risken för värdefall och att metodiskt arbeta för att bevara kapitalet.