Försäkring

Kapitalförsäkring
Att spara i en kapitalförsäkring är enkelt och förmånligt och du bestämmer själv när pengarna ska betalas ut. En kapitalförsäkring är ett fördelaktigt och bra sätt att spara till en dröm, en buffert eller till pensionen. Du behöver inte betala reavinstskatt, istället tas en årlig avkastningskatt ut en gång per år av värdet i försäkringen. Eftersom värdeökningen inte beskattas behöver varken fondbyten eller andra värdepappersaffärer i försäkringen deklareras.


Depåförsäkring

Depåförsäkring ger dig möjlighet att spara i aktier och andra värdepapper inom ramen för en kapitalförsäkring med de fördelar som detta innebär. Depåförsäkring gör det möjligt att på ett enkelt sätt vara aktiv i sparande och investeringar, utan begränsningar i form av kapitalbeskattning. Du slipper dessutom deklarera för köp och försäljning av värdepapper i en depåförsäkring.
Försäkringen är i juridiska termer en kapitalförsäkring, vilket innebär följande:

• Alla utbetalningar från försäkringen är skattefria.

• Utdelning på svenska värdepapper är skattefria, för utländska värdepapper tas källskatt ut enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och respektive land.

• Försäkringen belastas med avkastningsskatt.


Direkt pension
Största fördelen med direktpension är flexibiliteten. En direktpension är ett avtal mellan arbetsgivare och en anställd. Det är ett sätt att behålla kapitalet i bolaget, öronmärka för framtida pension och därtill göra pengarna utmätningsfria via en pensionsutfästelse. Vanligast görs det som en förmån till ägare eller vd men kan också gälla annan anställd, till exempel nyckelpersoner inom företaget. Direktpensionen pantsätts till den anställde som säkerhet för avtalet. Skulle företaget gå i konkurs så har den anställde rätt till värdet i försäkringen som sin förmån/pension.

 


Tjänstepension
Till en tjänstepension har man möjlighet att avsätta 35 % av bruttolönen avdragsgillt. Villkoret för detta är att pengarna är disponibla från 55 års ålder och kan plockas ut som inkomstförstärkning under lägst fem år. Vid sparande i tjänstepension är det möjligt att tämligen fritt styra förvaltningen inom olika fondsortiment eller via traditionell livförvaltning och därtill välja olika trygghetsskydd och sjukförsäkringar.